Ostatní

Dále nabízím přepisy textů psaných kurentem, a to jak českých, tak německých. Viz příklady:
Kurent němčina
Přepis:
Zum Zeit der Einlagung der hohen Verordnung waren keine Dekursse wleche nicht nereid. Einer hohen k. k. Landescommission vorgelegt worde wären, anhängig, übrigens seid nur 3 Rekurse in dem hierseitigen Grundentlastungsbezirk unentledigt und zwar der Rekurs des Mühler Josef Kabeláč NC 10 in Přibylov Dom. Heřmanměstec bei Einer hohen k. k. Landescommission dann die zwei Rekurs der Pfaren von Krouna und Svratka.
Překlad:
Toho času, kdy dorazil vysoký výnos nebylo žádné odvolání, které už bylo předloženo vysoké c. k. zemské komisi, ostatně jsou pouze tři nevyřízená odvolání zdejšího zemského vyvazovacího okresu a to odvolání mlynáře Josefa Kabeláče č.p. 10 v Přibylově velkostatku Heřmanův Městec u vysoké c.k. zemské komise, pak dvě další odvolání far z Krouny a Svratky.

Kurent čeština
Přepis:
§ 8 Josef Novák z Palučin jest vykázaný dluhem při NC 4 se 64 pěších dní. Ten samý byl předvolán pro tuto okolostojnost tázán, který se tehdy následovně vyjádřil. Já jako gruntovník ze NC 1 ze Skupice jsem vlastně této vejminkářské chaloupky v Palučině NC 4, kdež jistej pan Smetana přebejval jakož podruh má činži bytu platit, při které které příležitosti jemu k tomuto vejminkářskému Numeru 13 dní pěší roboty se předepsalo. Ten samý již před 4 lety zemřel, též jeho manželka a žádná pozůstalost po něm nepozůstala. Já za to nemůžu, že na mě robota zní a prosím, aby z téhož mého numera k odepsání přišla a abych vícekráte k ouřadu povolán nebyl. Josef Novák ze Skupic.